Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Grupy Zabawowe

Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców
      lub opiekunów pod merytoryczną opieką konsultanta.
      To propozycja dla dzieci najmłodszych – nawet tych,
       które mają dopiero kilka miesięcy. Grupa Zabawowa skoncentrowana
       jest na stymulowaniu rozwoju, jednocześnie
      zapewnia rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę
doświadczeń z innymi rodzicami.
 
Grupy służą rozwojowi dzieci, ale i wzmocnieniu kompetencji rodziców, którym
dają okazję do skorzystania z doświadczenia i wiedzy konsultanta.
W Grupie Zabawowej, w odróżnieniu od innych form opieki
nad najmłodszymi, rodzice lub opiekunowie towarzyszą
swoim dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu
samopoczuciu dzieci, ale także pozwala dorosłym
rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje
z dziećmi. Rodzice mają szansę odkrywać wartość wspólnej
zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.
 
Grupa ma charakter różnowiekowy – uczestniczą w niej
dzieci do piątego roku życia. Z naszych doświadczeń wynika
jednak, że większy sens ma ograniczenie wieku dzieci
do trzech lat lub zorganizowanie dwóch grup wiekowych
(0–2 lata i 2–5 lat).
 
W Grupie Zabawowej kierujemy się perspektywą dziecka
czyli jego potrzebami i możliwościami. Nad jakością zajęć
czuwa konsultant – specjalista przygotowany do pracy
z najmłodszymi i ich rodzicami. 
 
GRUPA ZABAWOWA:
↘grupa różnowiekowa dla dzieci od urodzenia do 5 lat,

↘dzieci przychodzą z rodzicami lub opiekunami,

dzieci bawią się ze sobą, a rodzice uczestniczą w zabawie,
 
↘dzieci przebywają w bezpiecznym i inspirującym otoczeniu,

↘rodzice współtworzą program zajęć,
nad jakością zajęć czuwa specjalista – konsultant.

 ROLA I ZADANIA KONSULTANTA:
↘modelowaniejakościowych relacji z dziećmi i tworzenie
warunków zaspokajających potrzeby rozwojowe
małych dzieci,
↘konstruowanie– we współpracy z rodzicami –programu i scenariuszy
spotkań,
↘budowanierelacji z rodzicami i tworzenie warunków zaspokajających
ich potrzeby jako rodziców,
↘aktywizowanierodziców i tworzenie im warunków do przejmowania
współodpowiedzialności za Grupę,
↘monitorowanieprzebiegu procesu rozwoju Grupy Zabawowej.
 
Czym jest Grupa Zabawowa?
Podstawową zasadą działania Grup Zabawowych jest
współuczestnictwo rodziców (opiekunów). Wspólnie
z konsultantem ustalają zasady panujące w Grupie. Bawią
się z dziećmi, wspierają je. Proponują tematy spotkań,
dzielą się pomysłami dotyczącymi ich przebiegu.
Współorganizują materiały do zabaw, napoje, posiłki.
 
ROLA I ZADANIA RODZICA/OPIEKUNA:
↘aktywne towarzyszenie i wspieranie dzieci w czasie zajęć
Grup Zabawowych,
↘wymiana doświadczeń z innymi rodzicami,
wzajemne wspieranie się,
↘współodpowiedzialność za stronę organizacyjną
i program zajęć Grup Zabawowych.
 
źródło: http://www.frd.org.pl/repository//documents/grupy_zabawowe.pdf

GRUPY ZABAWOWE -styczeń 2016

GRUPY ZABAWOWE  -styczeń 2016

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny