Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty i programy

1. Grupy Zabawowe ,,Kolorowe Łapki"

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach wzięła  udział w VI edycji konkursu grantowego Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego „Na dobry początek!”  Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mieli możliwość aktywizacji oraz wykorzystania własnego potencjału na rzecz działań ukierunkowanych na rozwój małych dzieci i wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, a także upowszechnianie w środowisku wiejskim edukacji małych dzieci. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne potrzebne do prowadzenia Grup Zabawowych w Łowcach i Chłopicach. Rodzice z małymi dziećmi mieli okazję do bezpłatnych zajęć Grup Zabawowych, a także do konsultacji psychologicznych i logopedycznych, zajęć z bajko terapii, oraz szkolenia dla rodziców na temat : ,,Wpływ zabawy na rozwój dziecka”.  Spotkania grup zabawowych to świetna okazaja do spotkań z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń oraz spędzania wolnego czasu a miłej atmosferze ze swoją pociechą Projekt  realizowany był  w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2014 r.  

2. "Warsztaty literacko - artystyczne oraz impreza kulturalna"  przeprowadzonego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju , objętego PROW na lata 2007- 2013 dla małych projektówOrganizatorem warsztatów była Biblioteka Samorządowa w Chłopicach.  Projekt zakładał uczestnictwo 20 uczniów w warsztatach trwających od 23 września do 18 października 2013 r. Warsztaty obejmowały 12 godzin zajęć literackich zatytułowanych " Słowem i obrazem. Bajki, powiastki i legendy regionalne", na których uczestnicy poznawali historię rodzinnych okolic, ciekawe legendy i opowiadania dotyczące naszego regionu. Warsztaty prowadzili Pan Jacek Hołub i Mateusz Pieniążek.   Młodzież uczestniczyła również w zajęciach ruchowych i artystycznych, przygotowując układ taneczny oraz wykonując prace plastyczne (kwiaty z bibuły i krepiny, kompozycje kwiatowe). Warsztaty prowadziła Pani Dorota Jasiewicz. W ramach projektu ogłoszono  konkurs plastyczny pod hasłem: "Moja Mała Ojczyzna" dla mieszkańców Gminy Chłopice. Na zakończenie warsztatów odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach dnia 29 października impreza kulturalna,  w której wzięli udział Wójt Gminy Chłopice- Andrzej Czyż, Sekretarz Gminy- Marzena Blok, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice z terenu Gminy Chłopice. W trakcie imprezy uczestnicy warsztatów zaprezentowali przygotowane na warsztatach układy taneczne, nastąpiło rozdanie nagród w konkursie plastycznym oraz  wystawa prac konkursowych, która odbyła się  przy słodkim poczęstunku.     Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, była to okazja to spędzania czasu na rozmowach o kulturze i tradycji naszej Małej Ojczyzny.

3. Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców- organizowane we współpracy z  Fundacją im .J.A.  Komeńskiego, polegające na spotkaniach rodziców z dziećmi pod okiem animatora. Zajęcia odbywały się  w dwóch miejscowościach w gminie po 2 godzinie, raz w tygodniu przez pół roku. Zajęcia bardzo pozytywnie zostały przyjęte przez małych i dorosłych mieszkańców gminy.

4. Zakup komputerów do kafejki internetowej w Bibliotece Samorządowej w Chłopicach- w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Dzięki zakupionym komputerom mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu.

5. Program Biblioteki Narodowej-  Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- dzięki dotacji z BN biblioteka wzbogaca księgozbiór biblioteki o nowe pozycje książkowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży. 

6. „Tradycją łączy pokolenia – organizacja imprezy oraz zakup strojów ludowych” -  Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego  PROW na lata 2007-2013 w zakresie „Małe projekty”.  Operacja wpływa pozytywnie za zachowanie tradycji wicia wieńca oraz kultywowania lokalnej tradycji poprzez zakup strojów ludowych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny