Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Lecz aby nasze Biblioteki
Nie świeciły pustkami,
To wszystkich mieszkańców
Do nas zapraszamy!!!!

 

Zgodnie ze statutem do podstawowych celów  Biblioteki należy :

  • rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, 
  • upowszechnianiu wiedzy, rozwoju kultury,
  • zaspokajanie potrzeb informacyjnych mieszkańców Gminy. 

Prowadząc działalność kulturalną Biblioteka realizuje cel jakim jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Chłopice.

 

Do podstawowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców,

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza o zbiorach własnych i innych bibliotek, także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

5) organizowanie i  prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

6) popularyzacja książki i organizacja czytelnictwa także wśród mieszkańców chorych i niepełnosprawnych,

7)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

8) dokształcanie pracowników i doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, udzielanie pomocy metodycznej, organizacja szkoleń

9) Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego i realizacji zasad państwowej polityki.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny